Pokud máte udělat komplexní redesign firemní identity, aby byl promyšlený a funkční, nebývá to nijak jednoduché. Když má ale klient širší nabídku služeb a pro každou chce jiné logo, ale zároveň udržet jednotný styl, je to teprve výzva. A právě tohoto zadání jsme se rozhodli chopit při jedné z realizací.

Případová studie 2.

Tři různé služby v jednotném stylu

Společnost ASI informační technologie s.r.o. nabízí služby v oblasti IT, školení, software cloudových a bezpečnostních řešení pro zástupce státní správy, samosprávy a příspěvkové organizace. Logo ASI bylo již několik let za zenitem, u webových stránek Efektivního školení působilo až amatérsky, proto se společnost rozhodla pro komlexní redesign a sjednocení firemní identity a jednotlivých služeb.

Ukázka log a webových prezentací služeb před redesignem.

ASI před redesignem


K nabídce IT služeb navíc přibyla další, pod názvem INTO CLOUD. Jde o provozování platformy Ginis v cloudu Microsoft Azure. Čekaly nás tedy návrhy tří log a vytvoření jednotného konceptu Corporate Identity. Cílem redesignu log měl být přerod do moderní, jednoduché, ale zároveň sebevědomé podoby, která zaštiťuje ostatní nabízené služby, a tvoří s nimi kompaktní celek. Claim v kontextu s dominantním fontem, který doplňuje celý koncept loga a vystihuje filosofii a poslání firmy. Původní podoba loga tyto atributy již nesplňovala, využití písma HighlandGothic bylo svého času moderní, ale v současné době jsou preferovány jiné podoby a řezy fontů.


Inspirace u typografických log s použitím kvalitních nadčasových fontů.

ASI před redesignemUrčení archetypu a realizační strategie

Před započením fáze brandingu, grafických návrhů loga a Corporate Identity, je dobré definovat s jakým archetypem se pojí filosofie a služby firmy. Archetyp je přímou definicí značky, pomáhá k jejímu lepšímu pochopení a interpretaci příběhu. Tyto vzory jsou tu od nepaměti. Najdeme je v mytologii, v popkultuře i marketingových kampaních. Z pohledu zákazníků jsou archetypy představami, se kterými se dokáží ztotožnit. Kupující přitahují značky, jejichž poselství je v souladu s modelem, který u nich převládá. Když se tvůrcům identity nebo marketérům podaří využít síly archetypu, získají silný nástroj pro dlouhodobé budování značky. Po konzultacích s majitelem firmy jsme došli k volbě archetypu "Kouzeník", který má hlavní atribut vytváření proměny. Navrhli jsme variantu typografického ztvárnění log, kde hodnotu značky podtrhuje výběr bezpatkového fontu z renomovaných písmolijen, který dlouhodobě plní účel nadčasovosti i kvality.


Nová loga s jednotícím symbolem a ukázka aplikace ve firemní identitě.

Redesign ASI


Aplikace do firemních prezentací

Od vzhledu loga a vizuální identity se odvíjí i design ostatních prezentací firmy. Po schválení finální podoby logotypu jsme začali detailněji rozpracovávat i grafické návrhy všech využívaných propagačních nástrojů firmy, webových stránek, YouTube kanálu a Facebook profilu.Návrhy jednotné podoby webových stránek v různých zařízeních.

Webová prezentace ASI


Úpravy designu sítě Facebook a YouTube kanálu.

Webová prezentace ASIVÝSLEDNÝ EFEKT A VÝSTUPY

Úroveň a styl vizuální prezentace má pro vznik nové image firmy klíčový a nezanedbatelný význam. Cílem je odlišit se od ostatních, být tak snadno zapamatovatelný a dát veřejnosti najevo svou hodnotu a obchodní filozofii. U společnosti ASI bylo tohoto cíle dosaženo a spolupráce s ní nadále pokračuje, připravili jsme dále např. šablony pro online video školení, vizualizace interiérů a exteriérů prodejny, reklamní plachty a různé firemní tiskoviny. Aby byly jasné podmínky používání nového loga, zpracovali jsme pro firmu ASI také komplexní grafický manuál. Pravidly uvedenými v tomto dokumentu se v budoucnu řídí příprava všech vizuálních prostředků, jimiž organizace komunikuje s veřejností. Výstupem, který klientům předáváme,  jsou grafické návrhy variant log ve vektorech (AI, EPS, PDF), grafického manuálu v PDF, bitmapová grafika v JPG nebo PNG a návrhy webových stránek v PSD nebo XD.

Pokud přemýšlíte o vylepšení vizuální image Vaší firmy, neváhejte se na nás obrátit: KONTAKT.

« ZPĚT Nebo si přečtěte další případovou studii »


 Líbil se Vám tento článek? Můžete ho sdílet na Facebooku.